Welcome

Dobro dosli na portal Udruženja bosanskih žena Sjeverne Amerike

Dugogodišnje volonterke bosansko-hercegovačke zajednice u Sjevernoj Americi nedavno su osnovale Udruženje bosanskih žena Sjeverne Amerike (North American Bosnian Women’s Association).

U osnivačkom dokumentu je između ostalog navedeno da je ova humanitarna, neprofitna organizacija osnovana da bi njegovala bosansku kulturu, jezik i tradiciju, da bi se razvila poslovna saradnja među ženama raznovrsnih profesija, i pružala humanitarna pomoć ženama u Sjevernoj Americi i Bosni i Hercegovini.

Mnogi od nas su u Sjevernoj Americi već više od 10 godina i iako živimo u Americi i Kanadi, želimo da sačuvamo i svoju kulturu i pripadnost Bosni i Hercegovini. S obzirom da nas ima dosta u našoj bosansko-hercegovačkoj zajednici širom Sjeverne Amerike osnivači udruženja smatraju da postoji potreba za udruženjem koje će se brinuti o specifičnim potrebama bosanskih žena.

Iako postoje udruženja žena na teritoriji Sjeverne Amerike koja uspješno rade,  ona su uglavnom osnovana u okviru religioznih institucija. Nedostaje jedna organizacija žena koja će predstaviti širok spektar različitih profila Bosanke, bez obzira na religiozna i politička opredeljenja i koja će biti rukovođena od strane žena. Time će biti omogućeno da se sveobuhvatnije predstavi bosanska žena kroz prizmu ženskog senzibiliteta i bez ikakvih dogma i predrasuda.

Iskreno se nadamo da će ovakav način djelovanja poboljšati još uvijek neravnopravnu ulogu žene u mnogim segmentima našeg društva, bilo to u Bosni i Hercegovini ili dijaspori. Naša žena zaslužuje da bude ravnopravni partner u porodici i drustvenim zajednicama, ne samo kao realizator aktivnosti, nego da ima  i ravnopravnu ulogu u odlučivanju. Poznata je izreka da je žena stub porodice, ili konkretnije 3 stuba od ukupno 4, i krajnje je vrijeme da se ta časna i odgovorna uloga realizuje u praksi, a i uravnoteži ka ravnopravnijom ulogom u zajednici.

Udruženje će se baviti raznim aktivnostima koje interesuju bosansku ženu kao što su:

  • Porodica, zdravlje i zdrava ishrana
  • Poslovna saradnja među ženama raznoraznih profesija, biznisa u cilju razmjene informacija i povezivanja
  • Humanitarne aktivnosti u cilju pomaganja žena u finansijskim nevoljama u Sjevernoj Americi i Bosni i Hercegovini .
  • Edukativni programi protiv nasilja i afirmativni programi za jacanje ravnopravne uloge zene u drustvu
  • Saradnja sa drugim ženskim organizacijama u Sjevernoj Americi i Bosni I Hercegovini
  • Afirmisanje bosanskog jezika, književnosti, kulture, i historije

Ovo su samo neke od aktivnosti vezane za teme od interesa za žene. Medjutim, djelovanje će  uglavnom biti generalne prirode i korist će imati cijela bosanska zajednica.

Osnivačice udruženja i članice Izvršnog odbora su Azra Durić, Sanja Seferović Drnovšek, Siba Kikanović, Enisa Ogorinac, Nataša Nešković Hodžić, Minka Mujagić i Paša Cikota.

Skupština udruženja, koju čine sve žene članovi, donosiće odluke o radu i poslovanju sa dinamičnim dvogodišnjim mandatom rukovodstva.

Pozivamo žene da nam se pridruže i svojim doprinosom obogate rad ovog udruženja.

Nasa email adresa je BOSNAWA@yahoo.com