Bosnian Language & History

Description – English

Opis – Bosanski

Bosnian language and history program goals are to enhance knowledge of Bosnian language, literacy, culture of reading, and promote books and materials written by Bosnian authors by expanding local public library collections with Bosnian literature.

It will also raise awareness of Bosnian history by collecting and sharing authentic relevant resources, by promoting historical research, as well as educational programs at all levels (elementary, secondary, college and university) and to further engage Bosnian community to participate in projects celebrating and commemorating anniversaries of most important historic events.

Ciljevi programa Bosanski jezik i historija su da se poboljša znanje bosanskog jezika, pismenost i kultura čitanja, te da se poveca obim knjiga i materijala pisanih od strane bosanskih autora uvođenjem zbirke bosanske književnosti u gradskim bibliotekama US i Kanade.

Takođe će podići svijest o bosanskoj historiji prikupljanjem i dijeljenjem originalnih i relevantnih materijala za javnost, kroz unaprijeđenje istraživanja historije i programa u obrazovnim institucijama na svim nivoima (osnovna skola, srednja skola i univerzitet), te angažovanje bosanske zajednice u obilježavanju godišnjica najznačajnijih istorijskih događaja.